Katalog strojeva za obradu drva - Nedavno dodano

Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Štípací Automat APD-450
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Štípací Automat APD-450
Štípací Automat APD-450 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pilo Štípačka Manuální APD 450
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Pilo Štípačka Manuální APD 450
Pilo Štípačka Manuální APD 450 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Štípačka APD-450
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Štípačka APD-450
Štípačka APD-450 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Štípačka APD-450 z dopravníkem
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Štípačka APD-450 z dopravníkem
Štípačka APD-450 z dopravníkem Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Úhlová pila PP-550
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Úhlová pila PP-550
Úhlová pila PP-550 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Odkornovačka H-33
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Odkornovačka H-33
Odkornovačka H-33 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Kotoučová pila DB/2R
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Kotoučová pila DB/2R
Kotoučová pila DB/2R Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Kotoučová pila FW-500
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Kotoučová pila FW-500
Kotoučová pila FW-500 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Špalkovačka
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Špalkovačka
Špalkovačka Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Kontejnerové sušky
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Kontejnerové sušky
Kontejnerové sušky Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pila Dvouhlavicová TP-600/2
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Pila Dvouhlavicová TP-600/2
Pila Dvouhlavicová TP-600/2 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Širokopásová Pila TS-800 Premi
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Širokopásová Pila TS-800 Premi
Širokopásová Pila TS-800 Premi Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pásová pila mobilní TP-600
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Pásová pila mobilní TP-600
Pásová pila mobilní TP-600 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Omítací pila ATF 2/4
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Omítací pila  ATF 2/4
Omítací pila ATF 2/4 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pásová Pila Pr 300
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Pásová Pila Pr 300
Pásová Pila Pr 300 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Rozmítací pila WP-500
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Rozmítací pila WP-500
Rozmítací pila WP-500 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Rozmítací pila D 200/240/M
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Rozmítací pila D 200/240/M
Rozmítací pila D 200/240/M Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Kotoučová pila PP-410 KB
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Kotoučová pila PP-410 KB
Kotoučová pila PP-410 KB Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pila P-500 KB
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Pila P-500 KB
Pila P-500 KB Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Formátovací pila TD 1/400/S
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Formátovací pila TD 1/400/S
Formátovací pila TD 1/400/S Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Rozmítací Pásová Pila RW
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Rozmítací Pásová Pila RW
Rozmítací Pásová Pila RW Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pásová Pila 6-hlavicová BC6
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Pásová Pila 6-hlavicová BC6
Pásová Pila 6-hlavicová BC6 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Rozmítací pila W-200
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Rozmítací pila W-200
Rozmítací pila W-200 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Rámový Katr RU-570 / 8-válcový
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Rámový Katr RU-570 / 8-válcový
Rámový Katr RU-570 / 8-válcový Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Rámová Vertikální Pila RP
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Rámová Vertikální Pila RP
Rámová Vertikální Pila RP Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Hranolovací pila T-500 KB
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Hranolovací pila T-500 KB
Hranolovací pila T-500 KB Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Hranolovací pila T-400
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Hranolovací pila T-400
Hranolovací pila T-400 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Hranolovací pila T5/500/320 L
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Hranolovací pila T5/500/320 L
Hranolovací pila T5/500/320 L Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Hranolovací pila T5/600/400 G
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Hranolovací pila T5/600/400 G
Hranolovací pila T5/600/400 G Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Linka Paletového řeziva
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Linka  Paletového řeziva
Linka Paletového řeziva Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Linka BD-600
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Linka BD-600
Linka BD-600 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Rozmítací pila-D 250/350 KB
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Rozmítací pila-D 250/350 KB
Rozmítací pila-D 250/350 KB Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pásová pila PE-64
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Pásová pila PE-64
Pásová pila PE-64 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Montážní stůl SD-03
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Montážní stůl SD-03
Montážní stůl SD-03 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Linka série OD-25
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Linka série OD-25
Linka série OD-25 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Fréza BT-140 slabé kulatiny
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Fréza BT-140 slabé kulatiny
Fréza BT-140 slabé kulatiny Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Omítací pila WD 2/350 KB
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Omítací pila WD 2/350 KB
Omítací pila WD 2/350 KB Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Balička dřeva LBD a RBD
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Balička dřeva LBD a RBD
Balička dřeva LBD a RBD Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Úhlová Pila ADS-630
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Úhlová Pila ADS-630
Úhlová Pila ADS-630 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Roundt Jumbo-Srubovina
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Roundt Jumbo-Srubovina
Roundt Jumbo-Srubovina Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pila na pořez kulatini Slidet
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Pila na pořez kulatini Slidet
Pila na pořez kulatini Slidet Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Piloštípací Complex-1200
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Piloštípací  Complex-1200
Piloštípací Complex-1200 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Štípací sestava Complex -900
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Štípací sestava Complex -900
Štípací sestava Complex -900 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pásová pila Mobilní HD-36
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Pásová pila Mobilní HD-36
Pásová pila Mobilní HD-36 Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Štípačky Tark do průměr 100cm
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Štípačky Tark do průměr 100cm
Štípačky Tark do průměr 100cm Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Pásové pily řada PLUS
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Pásové pily řada PLUS Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Kombinovaná pásová pila Compa
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
 Kombinovaná pásová pila Compa
Kombinovaná pásová pila Compa Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Complex EVO -1 se štípačem
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Complex EVO -1 se štípačem
Complex EVO -1 se štípačem Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Complex Evo-2 se štípáním
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Complex Evo-2 se štípáním
Complex Evo-2 se štípáním Novo 2017 Cijena po dogovoru
Češka republika Drekos Made s.r.o Druga oprema
Prodaja / Ponuda
Мašine za obradu drveta > Druga oprema
Proizvodjač i tip : Balička Winder
Stanje : Novo
Godina proizvodnje : 2017
Balička Winder Novo 2017 Cijena po dogovoru