Registracija novih korisnika
Korisnički program Podatci za registraciju Autorizacija korisničkog računa Provjera od strane administratora Aktivna i važeća registracija
Proces registracije
Korisnički program
Podatci za registraciju
Autorizacija korisničkog računa
Provjera od strane administratora
Aktivna i važeća registracija
Odaberite korisnički program
Oglašavanje Timberpolis (Oglasi)
  • Oglasi
  • Rezerve
  • Katalog strojeva za obradu drva
Imate besplatan pristup tijekom 2 tjedna!

Neke mogućnosti nisu dostupne u probnoj verziji.


max. 25

max. 50

neograničeno

neograničeno

Oglasi


max. 25

max. 50

neograničeno

neograničeno
Mobilna aplikacija

Instalacije


max. 2

max. 5

max. 10

max. 20
Planovi rezanja

Dijelovi

Trenutno u pripremi

max. 50

max. 500

max. 5000

neograničeno
Zaliha - Zapisi

Dokumenti


max. 200

neograničeno

neograničeno

neograničeno

max. 10

neograničeno

neograničeno
Video showroom
max. 5

neograničeno

neograničeno
Letci, Brošure, katalozi
max. 5

neograničeno

neograničeno
Kalendar dogadjaja
max. 5

neograničeno

neograničeno
Databaza firmi TOP

neograničeno

neograničeno


neograničeno
Reklamna kampanja Popust 20% Popust 30%
Oglašavanje Timberpolis (Oglasi)
  • Oglasi
  • Rezerve
  • Katalog strojeva za obradu drva
Imate besplatan pristup tijekom 2 tjedna!

Neke mogućnosti nisu dostupne u probnoj verziji.


max. 25

max. 50
(Oglasi)
max. 25

max. 50
Mobilna aplikacija (Instalacije)
max. 2

max. 5
Planovi rezanja (Dijelovi)
max. 50

max. 500
Zaliha - Zapisi (Dokumenti)
max. 200

neograničeno

max. 10
Video showroom
max. 5
Letci, Brošure, katalozi
max. 5
Kalendar dogadjaja
max. 5
Databaza firmi
Reklamna kampanja


Oglašavanje Timberpolis (Oglasi)
  • Oglasi
  • Rezerve
  • Katalog strojeva za obradu drva

neograničeno

neograničeno
(Oglasi)
neograničeno

neograničeno
Mobilna aplikacija (Instalacije)
max. 10

max. 20
Planovi rezanja (Dijelovi)
max. 5000

neograničeno
E-mail marketing Besplatno - max. 100 AdresatiOva se usluga naplaćuje po posebnom cjeniku.
Zaliha - Zapisi (Dokumenti)
neograničeno

neograničeno

neograničeno

neograničeno
Video showroom
neograničeno

neograničeno
Letci, Brošure, katalozi
neograničeno

neograničeno
Kalendar dogadjaja
neograničeno

neograničeno
Databaza firmi TOP

neograničeno

neograničeno


neograničeno
Reklamna kampanja Popust 20% Popust 30%
Korisnički program Podatci za registraciju Autorizacija korisničkog računa Provjera od strane administratora Aktivna i važeća registracija
Korisnički program
Podatci za registraciju
Autorizacija korisničkog računa
Plaćanje
Aktivna i važeća registracija
Svi podatci u ovom formularu su obavezni
Podatci za prijavljivanje
E-mail
Vaš važeći e-mail 
Lozinka za prijavljivanje
Minimalno 6 znakova
Samo zanci latinice (A-Z, a-z, 0-9) 
Potvrda lozinke
Ponovite zadanu lozinku 
Kontaktne informacije
Naziv firme
Potpuni poslovni naziv društva
Samo zanci latinice (A-Z, a-z, 0-9) 
Adresa
Adresa sedišta firme
Napr.: Balkanska 123 
Mesto
Napr.: Beograd 
Poštanski broj
Napr.: 11 000 
Država
Izaberite zemlju / državu gde je sedišta Vašeg društva 
Kontaktna osoba
Ime kontaktne osobe
Napr.: Dragana Stojanovic 
Telefon/mobil
Telefonski kontakt
Format: +381 12 345 67890 
PIB
Važeća poreska registracija - napr. Indent.br.PDV (EU)
Napr.: RS 123456789 
Korisnički program
Godišnje naplaćivanje
Korisnik koji je u postupku registracije ovim potvrđuje da on/ ona razumije i suglasan/ suglasna je s Uvjetima korištenja napisanim na engleskom jeziku
Puni tekst UVJETA KORIŠTENJA